Trenutno izglasani statut

O pravilima i statutu Decentrale odlucuje nezavisno glasacko telo u kome se odluke donose se na principima direktne demokratije, dogovorom ili najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova kolektiva.

Delovi statua mogu biti definisati kao nepromenjivi i protiv nepromenjivog delova statua se ne moze glasati.

Sastanak glasackog tela je validan ukoliko mu prisustvuje najmanje troje članova glasakog tela.

Decentrala o zahtevima za prijem u članstvo odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnog članstva kolektiva.

Za ukidanje članstva u kolektivu pojedinac se moze sam iskljuciti u bilo kom momentu ili moze biti izglasan sa dvotrećinskom većinom prisutnog članova.

Ne postoji ogranicenje broja članova glasačkog tela.

Trenutni članovi glasačkog tela su pod pseudonimom stvn,z01a,anonionman,byte,goodv1bes,fram3d

Samo clanovi koji su fizicki prisutni imaju pravo glasa.

3 Likes

Decentrala je zajednica okupljena oko decentralizacije tehnologija i sirenja znanja. Decentralizacija ukljucuje ravnopravnost koriscenja tehnologije, slobodnog softvera, privatnost i bezbednost.

Decentrala prihvata donacije iskljucivo od fizickog lica, bez uslova i obaveza.

2 Likes

Svaki pojedinac i grupa ima pravo da sprovodi akcije u duhu ciljeva Decentrale koje su definisane statutom, ako su prethodno objavljeni i objasnjeni na javnim digitalnim kanalima komunikacije Decentrale.

Ako clan glasackog tela nije prisutan tokom tri uzastopna sastanka automatski je iskljucen iz glasackog tela.
Clan moze biti ponovo ukljucen u glasacko telo po vec definisanoj proceduri dodavanja novog clana, ako je prisutan na tom sastanku.

1 Like

Vreme i mesto sastanka skupstine decentrale se mora najaviti bar nedelju dana pred vremena sastanka na forumu decentrale.

Sastanak glasackog tela treba se odrzati barem jednom u 2 meseca.

1 Like

Na sastanku glasackog tela se jedino moze glasati o tackama koje su najavljen
e na forumu Decentrale, bar nedelju dana pre vremena sastanka.

1 Like