Uvod u elektroniku

U utorak, 14. novembra, održava se prvo predavanje Uvod u elektroniku :zap:

Na prvom predavanju, plan je da prođemo kroz osnovne fizičke veličine koje se tiču elektronike: naelektrisanje, napon, struja, otpor. Upoznaćemo se sa električnim kolima i šemama električnih kola, i pokušaćemo da izvršimo neke jednostavne analize koristeći Omov i Kirkohove zakone.

Možda nekome sadržaj predavanja deluje nepraktično, ali zapravo predstavlja osnovu bez koja se svakodnevno koristi (bilo da popravljate nešto ili da sami dizajnirate kola). Na narednim predavanjima upoznaćemo sa nekim komponentama, poput kondenzatora, dioda, tranzistora, transformatora i tako dalje…

P.S. Ako imate neki multimetar kod kuće (ili možda neko vaš ima), bilo bi korisno da ga ponesete.

2 Likes

Danas smo pričali o električnom polju, naponu, i struji. Ova dva videa lepo sažimaju ono što treba znati o naponu i struji (1 2). Sledeći utorak nastavljamo, pričamo o otpornosti i potrošačima, i analiziramo kola.

2 Likes

Jesi ti crtao pixel art ?

Dall-e je crtao (ili bolje reći izmaštao) obe slike. Otuda i oni šareni kvadrati u donjem desnom uglu, po kojima možete prepoznati ovog autora.

1 Like