Predavanje - Šifre

U Pondeljak (5. Jun), 19h u DC Krovu održavamo predavanje o šiframa. Sigurno generisanje šifri u sigurno upravljanje nijma.

Takodje biće reči i o širama sa programerske/administratorske strane. Kako se (ne)sigurno čuvaju i dobri i loši primeri iz prakse.

I na kraju ćemo kratko proći kroz razbijanje sifara.

DC Krov se nalazi u Kraljice Marije 47, ulaz u zgrad je pored Štark prodavnice slatkiša.

Vidimo se!

1 Like