Lista XMPP grupa

Evo lista nekih zanimljivih javnih XMPP grupa, slobodno dodajte svoje.
Ja sam do sada ucestvovao samo u lokalnim grupama, Decentrale i Tilde, pa cu samo njih za sada dodati.

2 Likes
1 Like

Chat grupa za ideolosku i politcku diskusiju
ideologija@conference.dmz.rs

Grupa za programiranje i programrske teme:

programiranje@conference.dmz.rs